Introducere, 1, 2

Cum consideră un hindus că se poate transmite în mod autentic credinţa în Isus şi bucuria Veştii celei Bune? „Nu vorbiţi despre asta. Trăiţi ceea ce credeţi. Iar oamenii vor veni să vadă care este izvorul puterii voastre. Viaţa voastră e mai grăitoare decât buzele. Limbajul este întotdeauna un obstacol pentru expresia deplină a gândului… Limbajul e o limitare a adevărului care nu poate fi reprezentat decât de viaţă”. Cât de mare este prăpastia între ce predicăm prin cuvinte şi ce predicăm prin viaţa noastră? Cât de adânc e hăul între ceea ce pretindem că credem şi ceea ce credem în mod real, atunci când suntem chemaţi să ne probăm credinţa prin fapte, nu prin cuvinte? Acest gând al lui Gandhi este ecou al cuvintelor Mântuitorului (pericopă de care, dealtfel, Mahatma era foarte ataşat): „De ce îmi spuneţi: «Doamne, Doamne», dar nu faceţi ceea ce vă spun?” (Lc 6,46).

Reclame