Povestesc unii despre un bătrân oarecare că a petrecut şaptezeci de săptămâni mâncând odată în săptămână. Deci, se ruga lui Dumnezeu pentru un cuvânt din Scriptură să i-l descopere şi nu-i descoperea lui Dumnezeu. Astfel, a zis în sine: „Deşi am făcut atâta osteneală, încă nimic n-am câştigat. Voi merge de acum la un frate şi-l voi întreba”. Şi dacă a închis chilia, vrând sa plece, a fost trimis îngerul Domnului la dânsul, grăind: „Şaptezeci de săptămâni ai postit şi nu s-a apropiat rugăciunea ta de Dumnezeu. Iar când te-ai smerit a ieşi la fratele tau, sunt trimis să-ţi vestesc ţie cuvântul”. Şi acestea spunându-i-le, a plecat de la dânsul (Patericul egiptean).

Cum postim? (Introducere)

Anunțuri