A întrebat odată avva Longhin pe avva Luchie zicând […]: „Voiesc să postesc!” I-a răspuns lui bătrânul: „Zis-a Isaia proorocul: de vei încovoia ca pe un lanţ şi ca pe un belciug grumazul tău, nici aşa nu se va chema post primit. Ci mai vârtos stăpâneşte gândurile tale cele rele” (Patericul egiptean).

Cum postim? (Introducere)

Anunțuri