205a

Dintre toate apoftegmele Monseniorului Vladimir Ghika, aceasta privind trecerea sa la catolicism, pentru a se împlini ca ortodox îmi pare prea ades folosită să argumenteze catolicismul său, și nu deschiderea sa la dialog confesional.  E ca și cum nu am vrea să conștientizăm că, poate, pentru a rezolva o tensiune de veacuri, omul acesta minunat a încercat să unească în persoana sa Apusul cu Răsăritul, catolicismul cu ortodoxia.

Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN-VALER NECULA (n. 1970) este preot ortodox, Consilier al Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului, profesor de Catehetică, Omiletică și Structuri Retorice la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu. Are un doctorat în teologie, nenumărate contribuţii la traduceri, conferinţe, intervenţii radio/TV și este autor a peste 30 de titluri de spiritualitate, dintre care menţionăm „Îndumnezeirea maidanului” (Ed. Agnos, Sibiu, 2006),  Gânduri şi miride” (Ed.  Agnos, 2009), Creștinism de vacanță” (Ed. Agnos, Sibiu, 2011).  

Ilustraţie din albumul de gravuri cu comentarii realizat de Vladimir Ghika, „Les Intermèdes de Talloires” (1924).

© „Vladimir Ghika, un catolic ortodox” este un proiect Claudia Stan, „Deus meus in te confido” (Ps 25,2). Textul integral al acestei meditaţii, în volumul „Vladimir Ghika, un catolic ortodox”, Editura ARCB, București, 2014.