3

Una dintre personalitățile care au avut un rol cu totul special pentru mișcarea Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim (București), mișcare spiritual-culturală unicat în peisajul creștinismului răsăritean, a fost călugărul rus Ioan Kulîghin care, vremelnic, s-a ascuns de bolșevici în România anilor postbelici. Între puținele scrieri rămase de la acesta, înainte de a fi rearestat de ocupanții sovietici și trimis în Siberia, găsim o afirmație de mare subtilitate în urma căreia putem identifica trei parametri care descriu – precum trei axe de coordonate – viața creștinului: rugătorul, mărturisitorul şi îndrumătorul (vezi „Cuviosul Ioan cel Străin”, ediție îngrijită de prof. Gh. Vasilescu, Ed. Anastasia, 1999, p. 17).

MARIUS VASILEANU (n. 1964), jurnalist, scriitor și profesor de istoria religiilor, de confesiune ortodoxă, are o licenţă în filosofie şi un master în antropologia spaţiului sacru. Și-a susținut doctoratul la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, cu o temă interdisciplinară, „Relația maestru-discipol în cultura română veche”, în care continuă studiile de antropologie a religiei. Desfășoară o bogată activitate în presă: studii, articole, eseuri, recenzii, proză scurtă, editoriale, interviuri – în jurnale, reviste culturale şi cu profil spiritual -, ca producător şi realizator de emisiuni radio, precum și numeroase colaborări la principalele televiziuni centrale. A publicat cărțile „În căutarea duminicii. Sacru şi profan în epoca foiletonistică” (Editura Paralela 45, 2008), „Recurs la generozitate. Întrebări despre limitele antropologiei creștine” (Editura Eikon, 2011), „Tradiția în actualitate. Repere dialogale pentru mileniul trei” (Editura Lumea credinței, 2013).

Ilustraţie din albumul de gravuri cu comentarii realizat de Vladimir Ghika, „Les Intermèdes de Talloires” (1924).

© „Vladimir Ghika, un catolic ortodox” este un proiect Claudia Stan, „Deus meus in te confido” (Ps 25,2). Textul integral al acestei meditaţii, în volumul „Vladimir Ghika, un catolic ortodox”, Editura ARCB, București, 2014.