„Treimea şi Crucea sunt cei doi poli ai creştinismului, cele două adevăruri esenţiale, unul perfectă bucurie, celălalt perfectă nenorocire. Cunoaşterea uneia şi a celeilalte şi a misterioasei lor unităţi este absolut necesară, dar aici, jos, condiţia umană, ne situează infinit de departe de Treime, la piciorul însuşi al Crucii. Crucea este patria noastră” (Simone Weil, 1909-1943).

Anunțuri