„Există oare merit mai mare decât acela ce stă în curajul şi încrederea de a primi milostenie? Şi cine vă credeţi voi, pentru ca oamenii să-şi sfâşie pieptul şi să-şi lepede orgoliul, ca să le puteţi vedea meritele şi mândria terfelită? Luaţi aminte, ca mai întâi voi să meritaţi a fi dăruitorul şi instrumentul dărniciei. Pentru că într-adevăr, viaţa e cea care dă viaţă, în timp ce voi, care vă socotiţi binefăcători, nu sunteţi decât martorii acesteia” (Khalil Gibran, 1883-1931).

Reclame