„Regulă de viaţă: să încerc întotdeauna să-mi reduc propriile mele suferinţe la ceea ce au ele universal şi anonim şi să le consider pe ale celorlaţi unice şi ireductibile” (Gustave Thibon, 1902-2001).