„Isus Cristos este în agonie până la sfârşitul timpurilor” (Blaise Pascal, 1623-1662).

Anunțuri