Dragă Doamne, uneori sunt atât de dezamăgit de Biserica ta.

Ştiu că nu sunt singurul. Mulți oameni care iubesc Biserica ta sunt dezamăgiți de mădularele lui Cristos pe pământ. Preoți şi diaconi, călugări şi călugărițe, şi ei pot fi dezamăgiți. Cu siguranță că până şi episcopii şi papii sunt dezamăgiți. Suntem din ce în ce mai îngrijorați şi preocupați şi necăjiți şi mânioşi şi uneori scandalizați pentru că dumnezeiasca ta lucrare, casa noastră e plină de făpturi păcătoase. Asemenea mie.

Dar, mai presus de toate, sunt dezamăgit când simt că anumite lucruri trebuie schimbate şi nu am puterea de le schimba.

Aşa că, Doamne, am nevoie de ajutorul tău.

Ajută-mă să-mi amintesc că Isus a făgăduit că va fi cu noi până la sfârşitul veacurilor şi că Biserica ta este călăuzită întotdeauna de Duhul Sfânt, chiar dacă îmi vine greu să văd asta. Uneori intervin schimbări neaşteptate şi Duhul ne surprinde, dar adesea în Biserică lucrurile se întâmplă lent. După timpul tău, nu al meu. Ajută-mă să aflu că semințele pe care le sădesc cu iubire în ogorul Bisericii tale vor înflori într-o bună zi. Dă-mi răbdare.

Ajută-mă să înțeleg că n-a existat niciodată o vreme în care că nu fi fost polemici ori dispute în Biserica ta. Polemicile încep cu Petru şi Paul care dezbat de pe poziții diferite. Şi n-a existat vreun timp în care păcatul să nu fi fost prezent printre mădularele Bisericii tale. Păcatul începe cu Petru care se leapădă de Isus în vremea pătimirii sale. De ce-ar fi Biserica de azi diferită decât a fost pentru oamenii care l-au cunoscut pe Isus pe pământ? Dă-mi înțelepciune.

Ajută-mă să cred în înviere. Cristos cel Înviat ne aminteşte că există întotdeauna speranță. Moartea nu are ultimul cuvânt. Nici disperarea. Şi ajută-mă să-mi amintesc că atunci când Cristos cel Înviat le-a apărut ucenicilor, purta rănile Răstignirii. Asemenea lui Cristos, şi Biserica este mereu rănită, dar rămâne purtătoare de har. Dă-mi speranță.

Ajută-mă să cred că Duhul tău poate înfăptui orice: poate naşte sfinți când avem mai mare nevoie de ei, poate înmuia inimile împietrite, poate deschide mințile care par închise, poate inspira încredere când totul pare pierdut, ne poate ajuta să înfăptuim ceea ce părea imposibil până în clipa înfăptuirii. E acelaşi Duh care l-a convertit pe sfântul Paul, l-a inspirat pe Augustin, l-a chemat pe Francisc de Assisi, a încurajat-o pe Ecaterina de Siena, l-a consolat pe Ignațiu de Loyola, a mângâiat-o pe Tereza de Lisieux, l-a însuflețit pe Ioan al XXIII-lea, a însoțit-o pe Tereza de Calcutta, a întărit-o pe Dorothy Day şi l-a încurajat pe Ioan Paul al II-lea. Este acelaşi Duh care e cu noi astăzi şi Duhul tău nu şi-a pierdut puterea. Dă-mi credință.

Ajută-mă să-mi amintesc de toți sfinții tăi. Mulți dintre ei au dus-o mult mai rău decât mine. Erau tot timpul dezamăgiți de Biserica ta, s-au luptat cu ea şi uneori au fost persecutați de ea. Ioana d’Arc a fost arsă pe rug de autoritățile bisericeşti. Ignațiu de Loyola a fost aruncat în temniță de Inchiziție. Mary MacKillop a fost excomunicată. Dacă ei se pot încrede în Biserica ta în mijlocul acestor greutăți, atunci pot şi eu. Dă-mi curaj.

Ajută-mă să-mi păstrez pacea când oamenii îmi spun că nu aparțin Bisericii, că sunt eretic dacă încerc să fac lucrurile să meargă mai bine, că nu sunt un bun catolic. Ştiu că am fost botezat. Tu m-ai chemat pe nume în Biserica ta, Doamne. Cât trăiesc, ajută-mă să-mi amintesc cum apele sfinte ale Botezului m-au întâmpinat în binecuvântata ta familie de păcătoşi şi sfinți. Fă ca glasul ce m-a chemat în Biserica ta să se facă auzit când alte glasuri îmi spun că nu sunt binevenit în Biserică. Dă-mi pace.

Mai presus de toate, ajută-mi să-mi pun toată nădejdea în Fiul tău. Credința mea e în Isus Cristos. Dă-mi doar iubirea şi harul lui şi mi-e de ajuns.

Ajută-mă, Doamne, şi ajută Biserica ta.

Amin.

Sursa: America Magazine

Anunțuri