Paddy Kelly: de la scenă la Cristos

Piesa aceasta porneşte de la sensul convertirii pus în evidență de cartea profetului Ezechiel: „Vă voi da o inimă nouă voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi” (Ez 36,26-27)”; „Nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu”(Ez 33,11).