Doamne, dă-mi un profund simţ al umorului, nu al înfumurării. Dă-mi să-mi cunosc absurdităţile înainte de a face fapte absurde. Ajută-mă să înţeleg că atunci când acţionez cu umilinţă, fiinţa mea e mai umană, mai demnă de încredere şi mai vrednică de preţuirea ta. (Daniel Lord SJ, 1888-1955)

Anunțuri