Doamne, învaţă-mă compasiunea faţă de cei ce suferă, faţă de cei săraci, cei orbi, cei şchiopi şi leproşi. Arată-mi cum ţi-ai dezvăluit cele mai adânci emoţii, ca atunci când ai plâns sau când ai fost trist şi îndurerat până într-acolo încât ai asudat sânge, având nevoie de un înger ca să te mângâie. Mai presus de toate, vreau să învăţ cum ai îndurat extrema durere a Crucii, ca şi părăsirea din partea Tatălui. (Pedro Arrupe SJ, 1907-1991)

Anunțuri