Dumnezeul meu, eu nu cunosc ce-mi este dat să trăiesc astăzi. Dar sunt încredinţat că nu mi se va da ceva ce tu n-ai voit, n-ai poruncit şi n-ai hărăzit din toată veşnicia. Atâta mi-e de ajuns. Mă închin înaintea planului tău veşnic şi de nepătruns, căruia mă supun din toată inima. Ȋl voiesc, îl primesc şi unesc jertfa mea cu aceea a lui Isus Cristos, dumnezeiescul meu Mântuitor. Ȋn numele său şi prin meritele sale nemărginite, îţi cer răbdare în încercări şi o desăvârşită supunere la tot ceea ce tu binevoieşti să îmi trimiţi. Amin. (Joseph Pignatelli SJ, 1737-1811)

Reclame