Dumnezeule puternic, Tată al tuturor, Dumnezeule plin de milă, Mamă a tuturor, binecuvântează fiecare persoană pe care am întâlnit-o, fiecare chip pe care l-am văzut, fiecare glas pe care l-am auzit, mai ales pe cei dragi mie; binecuvântează fiecare oraş, sat sau drum pe care l-am văzut vreodată, fiecare loc pe care l-am cunoscut, fiecare sunet pe care l-am auzit, fiecare obiect pe care l-am atins. Într-un mod tainic, toate acestea mi-au modelat viaţa. Tot ce am de la tine am primit. Dumnezeule mare, binecuvântează lumea! (John Morris SJ, 1826-1893)

Anunțuri