Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,7-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Mergeţi şi spuneţi că împărăţia cerurilor este aproape, 8 vindecaţi pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţaţi-i pe cei leproşi şi scoateţi-i pe diavoli. Gratis aţi primit, gratis să daţi. 9 Nu purtaţi la brâiele voastre nici aur, nici argint, nici monede de aramă; 10 să nu luaţi cu voi nici desagă pentru drum, nici haină de schimb, nici încălţăminte, nici
toiag, pentru că cel care munceşte are dreptul la hrană. 11 Când intraţi într-o cetate sau într-un sat, interesaţi-vă cine este vrednic să vă primească şi rămâneţi la el până la plecarea voastră. 12 Când intraţi într-o casă, salutaţi-i pe cei care locuiesc într-însa, dorindu-le pace. 13 Dacă acea casă este vrednică, pacea voastră să vină asupra ei, iar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. 14 Dacă va refuza cineva să vă primească şi să dea ascultare cuvintelor voastre, ieşiţi din casa aceea sau din cetatea aceea, scuturând praful de pe picioarele voastre. 15 Vă spun
adevărul: În ziua judecăţii soarta Sodomei şi a Gomorei va fi mai uşoară decât a acelei cetăţi”.

Cât de exigentă este calea pe care ucenicul e chemat să-l urmeze pe Învățător!  Trei atribute clare ale muncii de apostolat se desprind din evanghelia de azi:
– gratuitatea – a nu aştepta răsplată pentru faptele bune, a lucra cu deplina conştiință că singura motivație e iubirea;
– detaşarea – a uita cu totul de sine însuşi, începând de la nivelul nevoilor umane de bază (adăpost, hrană, imbrăcăminte) şi până la gestionarea nepătimaşă a insuccesului;
– non-violența – a nu impune nimic cu forța, nici măcar binele şi adevărul.

Gratuitate, detaşare, non-violență: trei posibile atribute de folos în discernământul autenticității apostolatului nostru. De fiecare dată când am făcut binele în speranța recompensei (fie ea şi transcendentă), când am acționat fără a ne jertfi propriile idei şi dorințe şi când am încercat chiar cea mai măruntă formă de manipulare, apostolatul nostru n-a corespuns învățăturii lui Cristos, ci standardelor lumii. Întrebarea e: ai cui apostoli vrem să fim?

Reclame