Unii se apropie de Cartea Apocalipsului cu gândul că vor afla din ea data sfârşitului lumii. Alţii vor să găsească în paginile ei dovezi că o figură politică sau alta este Anticristul despre care vorbeşte Ioan. Iar alţii găsesc o plăcere în descrierile de catastrofe şi nenorociri pe care le cuprinde. William Riley are o cu totul altă abordare. Profesor de Scriptură, conştient că se află în ultima fază a unei boli necruţătoare, dă mărturie despre faptul că citirea Apocalipsului poate însemna o autentică primăvară a sufletului.  

Reacţia noastră la suferinţa personală constituie un indiciu bun pentru cât de bine am integrat partea negativă a vieţii în concepţia noastră despre Dumnezeu şi credinţă. […] Putem construi un număr de modele, cu graniţe variabile, ale relaţiei lui Dumnezeu cu nenorocirile noastre personale, modele care să ne ajute să descoperim pe unde se situează propriile noastre atitudini.

Primul model s-ar putea numi „Dumnezeu-care-rezolvă-problemele” (text complet aici).

Al doilea model se află la extrema cealaltă şi ar putea denumit „Dumnezeu-care-nu-intervine” (text complet aici).

„Dumnezeu-pricina-necazurilor-mele” este, în mod suprinzător, un model biblic. In găsim în pasaje ca Psalmul 88, în care Dumnezeu e învinuit pentru toate necazurile ce s-au abătut asupra autorului psalmului. Nu contează dacă-l numeşti pedeapsă, mustrare sau încercare; multe texte biblice vorbesc despre Dumnezeu care pricinuieşte suferinţă şi necaz – uneori ca în Ieremia 20,7-8, chiar pentru cei care trudesc cel mai mult în slujba sa. Acest model îşi are expresia cea mai izbitoare în Cartea lui Iob. Iob nici măcar nu acceptă ideea că e pedepsit sau încercat – Dumnezeu pur şi simplu îi face lucruri îngrozitoare din capriciu. Puţini oameni merg astăzi atât de departe, dar acest fel de a gândi se vădeşte ori de câte ori strigăm către cer: „De ce tocmai eu?” (şi puţini sunt cei care nu au înălţat măcar o dată un astfel de strigăt). Acest model îşi are limitele sale evidente, dar cel puţin recunoaşte cinstit că experienţa noastră în ce priveşte partea neplăcută şi dificilă a vieţii face parte din trăirea noastră cu Dumnezeu. 

(William Riley, „Aventura spirituală a Apocalipsului”, Editura ARCB, Bucureşti, 2000, pag. 70, 71-72)