„Omul se apropie cel mai mult de Dumnezeu atunci când este într-un anume sens cel mai puţin asemănător cu Dumnezeu. Căci oare ce poate fi mai neasemenea decât belşugul şi nevoia, autoritatea şi umilinţa, rectitudinea şi penitenţa, puterea nelimitată şi strigătul de ajutor?” (C.S. Lewis, 1898-1963, scriitor).

Reclame