„Veţi fi liberi într-adevăr nu doar când zilele vă vor fi fără de griji, iar nopţile fără dorinţe ori fără de chinuri, ci, mai degrabă, când aceste lucruri vă vor cuprinde viaţa şi când vă veţi ridica deasupra lor goi şi fără piedici” (Khalil Gibran, 1883-1931).

Reclame