Astăzi, în sărbătoarea Epifaniei, magii de la Răsărit vin să se închine „regelui de curând născut al iudeilor” (Mt 2,2). Magii, prin tradiţie astrologi persani, buni stăpânitori ai matematicii şi abili cititori ai Scripturilor, ajung la Betleem drept urmare a unor calcule ştiinţifice: o anumită poziţionare a astrelor, o stea cu o strălucire anume, coroborate cu o anume profeţie a Cărţilor Sfinte. Ştiinţa lor de carte le arată că în acel biet sătuc din Iudeea se naşte un rege. Cu siguranţă, aceeaşi ştiinţă de carte şi aceleaşi calcule care le-au mai dezvăluit, în cursul carierei lor de oameni dedicaţi studiului, şi alte nenumărate naşteri de regi. Cu ce anume li se pare aceasta mai specială, într-atât încât să-i determine să urmeze steaua şi să parcurgă un drum atât de istovitor pentru a-l vedea tocmai pe acest rege? Probabil ca la plecarea lor spre Betleem, magii nu aveau conştiinţa limpede a divinităţii celui pe care îl căutau. Nici ajunşi la Ierusalim ei nu au această conştiinţă, de vreme ce lui Irod îi spun că au venit să i se închine regelui iudeilor, nu lui Dumnezeu întrupat. Însă ceva interior, mai puternic decât calculele, îi îndeamnă la această călătorie. Şi acolo, înaintea ieslei din Betleem, prevalenţa acestui ceva interior se confirmă, căci magii ajung de la cunoaşterea matematică, ştiinţifică, la cunoaşterea unei Persoane, a unui Prunc care nu e altul decât Dumnezeu însuşi. Epifania celebrează revelarea, descoperirea lui Cristos ca Domn şi Dumnezeu. Magii au făcut-o parcurgând, într-un pelerinaj exterior, pornit de la raţiune, un drum spiritual care a condus la adoraţia în inimă a unei taine care, odată pipăită cu sufletul, excede de departe, orice calcul şi raţionalizare. Iar traseul magilor nu e altceva decât calea oricărei căutări a lui Dumnezeu, a noastră, a tuturora, care începe de la raţiune, calcul, matematică şi îşi găseşte limanul în meditaţie, în contemplaţie, în adoraţie. Isuse, ajută-ne tu să te întâlnim în Betleemul nostru, al fiecăruia, şi să nu rămânem pururi rătăcitori în pustiul unei inimi lipsite de tine!

Anunțuri