În fiecare miercuri din luna ianuarie doresc să vă propun audiţia unei piese de pe coloana sonoră a peliculei „Fratello Sole, Sorella Luna” („Brother Sun, Sister Moon”), o trecere în revistă a convertirii sfântului Francisc de Assisi şi a anilor de început ai ordinului franciscan, realizată de Franco Zefirelli în 1972, care rămâne clasica biografie cinematografică a Sărăcuţului (recomand din toată inima vizionarea filmului, care este în sine un poem şi despre care găsiţi detalii aici).

Încep astăzi cu varianta engleză a coloanei sonore a filmului, Brother Sun, Sister Moon (1972), însoţind-o cu textul rugăciunii Sfântului Francisc care dă titlul filmului (şi un amănunt poate mai puţin cunoscut: poemul de faţă, scris în original în în anul 1224, în dialectul umbrian, este considerat de istoria literaturii ca fiind primul text în limba italiană).

Francisc de Assisi, Cântecul fratelui Soare sau a tuturor creaţiilor

Preaînalte, atotputernice şi bunule Dumnezeu
laudă tie, slavă, cinste şi binecuvântare
numai ţie ţi se cuvin, o, Preaînalte,
căci nici un om nu-i vrednic să-ţi rostească numele.

Lăudat fii, Doamne, cu toate creaţiile tale
şi mai ales cu domnul frate Soare
prin care tu ne dai ziua, lumina.
El este frumos, strălucind cu mare slavă
şi tot el te întruchipează pe tine, Preaînalte.

Lăudat fii tu, Doamne al meu, pentru sora Lună si pentru stele
tu le-ai pus pe cer limpezi, preţioase, frumoase.

Lăudat fii tu, Doamne al meu, pentru fratele Vânt,
pentru aer si pentru nori
pentru azurul liniştit si pentru toate stările vremii
prin ele tu ţii în viată toate creaturile.

Lăudat fii tu, Doamne al meu, pentru sora Apă
care-i foarte trebuincioasă şi foarte înţeleaptă
preţioasă şi castă.

Lăudat fii tu, Doamne al meu, pentru fratele Foc
cu care tu luminezi noaptea,
el este frumos şi jucăuş;
de neîmblânzit şi puternic.

Lăudat fii tu, Doamne al meu, pentru sora mama noastră Pământul
care ne tine şi ne hrăneste
care rodeşte poame felurite
cu flori smălţuite şi cu ierburi.

Lăudat să fii tu, Doamne al meu, pentru cei
care iartă din dragoste pentru tine,
care îndură boli şi încercări,
fericiţi atunci când pacea o salvează
căci prin tine, Preaînalte, vor fi ei încununaţi.

Lăudat fii tu, Doamne al meu, pentru sora noastră, Moartea trupească,
de care nici un om viu nu poate scăpa,
nefericire celor care mor în păcat de moarte,
fericiţi cei pe care îi va surprinde împlinindu-ţi voia
căci cea de-a doua moarte nu-i va putea vătăma.

Lăudaţi si binecuvântaţi pe Domnul meu,
mulţumiti-i si slujiţi-l
cu cea mai mare smerenie.

(va urma)