Introducere, 1, 2, 3

Întreaga filosofie de viaţă a lui Gandhi (care constituie fundamentul concepţiei sale personale despre revolta bazată pe rezistenţa paşnică, Satyagraha) este influenţată decisiv de contactul său cu textul Predicii de pe Munte din Evanghelia lui Matei: „Predica de pe Munte este esenţa creştinismului… Dacă aş avea în vedere doar Predica de pe Munte aşa cum o înţeleg eu, n-aş ezita să spun: «Da, sunt creştin». Însă trebuie să o zic, din păcate, după umila mea părere, ceea ce trece drept creştinism e o negare a Predicii de pe Munte…” Gandhi dezaproba vehement convingerea majorităţii creştinilor că Predica reprezenta un idealism naiv şi lipsit de aplicabilitate practică: „Mulţi spun că Predica de pe Munte nu este aplicabilă celor din lumea aceasta şi că au fost destinată doar celor 12 apostoli. Eu nu cred asta. Eu cred că Predica de pe Munte e lipsită de sens dacă nu face parte integrantă din viaţa cotidiană a tuturor”.

Cât de mult trăiesc Predica de pe Munte? Cât de mult o predic, la rândul meu, prin faptele mele?

Anunțuri