Tereza de Avila, mistică şi Doctor al Bisericii, este una din marile figuri de reformatori. Luptând pentru refacerea carismei iniţiale a ordinului carmelitan, Tereza a luptat mai profund pentru reconstituirea chipului Bisericii în dimensiunea lui deopotrivă contemplativă şi de acţiune (motiv pentru care chiar evanghelia de azi este cea a Martei şi a surorii sale, Maria). Două gânduri de meditat astăzi, ambele aparţinând sfintei. Primul este unul care ne îndeamnă la o detaşare faţă de propria păcătoşenie până într-acolo încât să ne trătăm cu mai mare îngăduinţă căderile: „E adevărat că nu ne putem elibera de păcat, dar măcar să nu mai facem mereu aceleaşi păcate”.  Al doilea gând e celebra rugăciune „Nada te turbe” pe care vă invit să o ascultaţi aici în minunata transpunere melodică de la Taizé.

Reclame