Două cerinţe adresate ucenicului adevărat sunt evidenţiate în continuarea admonestării pe care Cristos o face fariseilor: „Daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu” (Lc 11,42). Dreptate şi dragoste… Nu e una mai mare ca alta. Una nu poate fiinţa fără alta. Ce ar fi dragostea fără dreptate? Iubirism deşănţat. Ce ar fi dreptatea fără dragoste? Legislaţie stearpă. Ce e iubirea întru dreptate ori dreptate întru dragoste? Creştinism.

Anunțuri