„Ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut” (Mt 25,40). Trei învăţături capitale în această frază a Domnului: 1. Suntem chemaţi să facem binele tuturor, dar mai ales celor mici, neînsemnaţi, umili, simpli. 2. Nu conducătorii lumii acesteia sunt fraţii lui Cristos, ci aceia marginalizaţi, uitaţi, abandonaţi, cei neaflaţi în luminile rampei. 3. Orice bine făcut acestora e făcut Răstignitului, Prigonitului, Hulitului, Batjocoritului Isus. A face bine celor mărunţi în ochii lumii e o faptă de iubire profundă faţă de măreţia Domnului şi o contemplaţie a suferinţei sale în durerea semenilor noştri.

Anunțuri