În evanghelia de azi, nenumăratele minuni pe care Isus le face declanşează următoarea reacţie în rândul locuitorilor cetăţii: „mulţimile au început să-l caute şi, când l-au găsit, au voit să-l reţină ca să nu plece de la ei” (Lc 4,42). Fiecare convertire este, în sine, o minune pe care Domnul o produce în sufletul nostru: e lucrarea lui, nu a noastră. Ceea ce poate favoriza întâlnirea cu el, din partea noastră, este căutarea. Odată găsit Cristos, fiecare convertit trăieşte dorinţa mulţimilor din Cafarnaum: vrea să rămână cu el, să nu-i mai dea drumul. Cred că niciun suflet care l-a căutat şi l-a găsit fie şi numai o clipă pe Isus nu poate rămâne indiferent în continuare faţă de el, nu se poate să nu-şi dorească să rămână mereu cu el.

Anunțuri