În parabola servitorului neîndurător, Isus ne vorbeşte azi despre iertare. Şi îmi atrag atenţie cu predilecţie patru cuvinte anume: „datorie” (Mt 18,30), „iertare” (18,32), ,,milă” (18,33), „rugăciune” (18,32). Avem cu toţii datorii (păcate). Prin rugăciune şi prin sacramentul Spovezii, implorăm mila Domnului ca el să ni le ierte. Iată „traseul” pe care îl parcurge, în ochii Domnului, pocăinţa. Dorinţa lui Cristos din evanghelia de azi este ca şi noi, oamenii, să urmăm acelaşi parcurs în iertarea pe care ne-o acordăm unul altuia, să avem in noi aceeaşi milă pe care el o are. Ce ne împiedică să facem asta?

Reclame