Despre Nazaret, evanghelia de azi ne spune că Isus „nu a făcut multe minuni acolo din cauza necredinţei lor” (Mt 13,58). Încă o dată, Cristos nu face minunic de dragul minunilor. Iar minunile nu sunt destinate formării credinţei, raportul este invers: cel care crede poate beneficia de minuni. O credinţă fundamentată pe minuni, nu e credinţă, ci evidenţă, în pericol a fi clătinată la primul semn de dispariţie a minunilor. Tocmai cei care nu au văzut (minuni) şi au crezut aceia sunt fericiţi, îi spune Cristos lui Toma.