Dojana adresată azi de Isus Martei (în ziua în care Biserica o sărbătoreşte) ne pune în faţă două aspecte care ne îndepărtează de rugăciune, de meditaţie, de împreună vieţuirea cu Domnul: „pentru multe te zbaţi şi te frămânţi” (Lc 10,41). Zbaterea şi frământarea sunt simptome ale duhului lumii, ale neliniştirii şi nesiguranţei, ale lipsei de încredinţare şi de pace interioară. Sunt simptomele de netăgăduit ale vieţii omului modern. Actualitatea observaţiei lui Isus stă în fineţea cu care el le contrapune contemplaţiei, singura cale de ne elibera de noi înşine, de problemele şi angoasele noastre, pentru a trăi cu totul în lumina Domnului.

Reclame