„Cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor” (Mt 13,43). Imaginea pe care Isus ne-o propune azi e una picturală, care ne duce cu gândul la reprezentarea iconografică a sfinţilor având capul înconjurat de o aură. Sfinţenia e transparenţă, autenticitate, adevăr. O pildă spune că un sfânt este asemenea unui vitraliu de biserică: cu cât sticla e mai curată, cu atât e mai strălucitoare, pentru că devine permeabilă la razele soarelui, care dau viaţă imaginii reprezentate de vitraliu. Suntem cu toţii vitralii. Unii, vitralii ciobite, murdare, marcate de trecerea timpului şi a intemperiilor. Alţii, vitralii curate, în culori vii, care lasă lumina să strălucească prin sticlă. Soluţia curăţitoare e Sfânta Spovadă. Curăţitoare, reparatoare, care conferă unitate, strălucire, transparenţă şi care lasă să se întrezărească, prin inima şi faptele noastre, razele soarelui, adică Împărăţia.         

Reclame