„Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua” (Lc 10, 42), spune astăzi Cristos despre femeia care stă la picioarele lui şi îi ascultă învăţătura. Mântuitorul e un predicator itinerant: adesea, se aşează în mijlocul oamenilor şi le vorbeşte, iar printre aceştia există unii care simt cum cuvintele pe care el le rosteşte capătă viaţă în profunzimea fiinţei lor. Maria e una dintre aceştia, pentru care acţiunea pur contemplativă de a asculta vorbele lui Isus e însăşi esenţa vieţii. Ne spune Paul, în prima lectură: „Cristos este în mijlocul vostru, el este nădejdea slavei” (Col 1,27). A-l asulta pe Isus, a-i sorbi cuvintele, a-l contempla aşadar, e prefigurare a beatitudinii veşnice.

Anunțuri