Despre cei doisprezece apostoli pe care Domnul îi trimite azi în misiune, evanghelia ne spune că „Isus le-a dat putere” (Mt 10,1). Cu alte cuvinte, nu prin propriile puteri înfăptuiesc vindecări şi convertiri, ci prin puterea lui Cristos. Şi noi suntem adesea chemaţi să fim misionari în numele Mântuitorului: să mângâiem un suflet, să-i arătăm lumina împărăţiei, să-l aducem pe Isus acolo unde el nu e cunoscut. Însă a crede că noi facem toate astea e o ispită. Ce înseamnă, în realitate a fi misionar? A fi canal de har pentru alţii, a fi, pur şi simplu prezent, acolo unde Isus are nevoie de tine ca instrument, a te lăsa condus de el pentru a înfăptui voia lui în ceea ce îi priveşte pe fraţii noştri. Puterea misionarului stă în capacitatea sa de a fi unealtă a lui Cristos.

Reclame