„Spune numai un cuvânt şi se va vindeca servitorul meu” (Mt 8,8). Aceste vorbe, aparţinând centurionului care îl roagă pe Mântuitor să-i vindece sluga (care în liturgia latină alcătuiesc rugăciunea de dinainte de Împărtăşanie), reflectă din nou, ca şi în pericopa de ieri, credinţa care obţine tămăduirea. Însă în replica personajului de azi există un factor inedit: cuvântul. Aşadar, Isus nu a vindecat numai prin atingere, prin rugăciune, ci şi prin cuvânt. Prin simplul cuvânt, însuşi Cuvântul întrupat aduce mântuirea. De boală, de suferinţă, de moarte. Cunoaştem puterea tămăduitoare a cuvântului Domnului? Ne expunem ei?