Despre Ioan Botezătorul, a cărui naştere Biserica o sărbătoreşte astăzi, ni se spune în evanghelia copilăriei sale că „mâna Domnului era cu el” (Lc 1,66). Aceeaşi „mână” divină apare şi în prima lectură, din Cartea profetului Isaia, de data aceasta acţionând în mod dinamic şi decisiv: „A făcut din mine o săgeată preferată şi m-a pus în tolba sa” (Is 49,2). Imaginea aceasta a lui Dumnezeu care mă modelează şi pe mine cu mâna lui e una tulburătoare. Ideea este reluată şi de Paul în Rom 9,21, în imaginea Olarului divin care modelează lutul uman, însă dacă aceea a apostolului mă trimite cu gândul la creaţie, cea din pericopa de azi mă face să înţeleg necesitatea misiunii. Fiecare creştin este o săgeată în tolba lui Dumnezeu şi, în această calitate, el este chemat să străpungă inimile cu adevărul Evangheliei. Avem această conştiinţă de săgeată trimisă în lume din tolba Creatorului?

Reclame