„Când vă rugaţi, nu spuneţi vorbe multe ca păgânii” (Mt 6,7). Mahatma Gandhi: In prayer, is better to have a heart without words than words without a heart („În rugăciune, o inimă fără cuvinte e preferabilă cuvintelor lipsite de inimă”). Ţăranul contemplativ din parohia Arsului, care întrebat de Sfântul Ioan-Maria Vianney ce face în faţa Răstignitului, răspunde: „Eu îl privesc şi el mă priveşte”. Anselm Grün: „Tăcerea are o dublă semnificaţie: pe de o parte, a asculta şi, pe de altă parte, a deveni una cu Dumnezeu”. Asta ar trebui să ne cam taie elanul logoreic, filosofic şi exegetic pe care îl avem uneori în faţa Tainei, pe care, în loc s-o contemplăm, ajungem să o tratăm ca pe un automat de împlinit dorinţe ori ca pe un subiect al disecţiilor noastre intelectualiste.

Anunțuri