Sfântul Ioan al Crucii, cel mai mare mistic al Bisericii Occidentale, patronul tuturor poeţilor de limbă spaniolă din lume, a început să-şi elaboreze învăţătura spirituală vorbindu-le laicilor şi persoanelor consacrate şi dându-le sfaturi şi maxime care sunt culese în această carte.

Aceste scurte scrieri sunt absolut necesare pentru învăţarea limbajului său, ne orientează şi ne introduc în spiritualitatea rafinată a marilor opere (Cântare spirituală, Suişul Muntelui Carmel, Noaptea întunecată, Flacăra vie a iubirii) ale sfântului carmelitan.

E propusă cititorului o introducere bogată a scrierilor şi a gândirii acestui doctor al Bisericii care ştie să traducă profunda sa experienţă mistică într-un limbaj teologico-filozofic, şi, în acelaşi timp, poetic şi artistic.

Ascet sever cu sine însuşi, a căutat drumul cel mai scurt spre sfinţenie, a experimentat durerea şi unirea cu Dumnezeu, a avut răbdarea unui tată şi a unei mame cu discipolii săi, a dovedit mereu o profundă maturitate umană, aşa cum se intuieşte în puţinele scrisori care ne-au rămas.

Al meu este cerul, al meu este pământul, ale mele sunt toate popoarele. Cei drepţi sunt ai mei şi ai mei sunt cei păcătoşi, Îngerii sunt ai mei şi Maica Domnului, şi toate lucrurile sunt ale mele, şi chiar Dumnezeu este al meu şi pentru mine. Atunci ce mai ceri şi ce mai cauţi, suflete al meu? Toate acestea sunt ale tale şi toate sunt pentru tine. (Rugăciunea unui suflet îndrăgostit).

Sfântul Ioan al Crucii, Opere Minore. Iniţiere în mistica sfântului Ioan al Crucii, Editura Carmelitană, Mănăstirea Romano-Catolică, Părinţii Carmelitani Desculţi, Sat Ciofliceni, str. Ciofliceni nr. 54, comuna Snagov, 077166 jud. Ilfov (România), tel. 0040 21 3528813, fax 021 3528817, e-mail: edituracarmel.snagov@gmail.com, www.carmelitanisnagov.ro

Anunțuri