În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.     

„Adu-mi astăzi suflete lâncede şi cufundă-le în oceanul îndurării mele. Aceste suflete rănesc cel mai dureros Inima mea. Din cauza lor sufletul meu în Grădina Măslinilor a îndurat un dezgust greu de stăpânit şi de învins. Ele au fost cauza care m-a făcut să spun: «Tată, de este cu putinţă, treacă de la mine paharul acesta». Pentru ele ultima şansă de mântuire rămâne recurgerea la milostivirea mea”.

Preamilostive Isuse, care eşti însuşi îndurarea, primeşte sufletele lâncede în lăcaşul Inimii tale milostive. Fă ca aceste suflete care sunt asemănătoare unor cadavre şi te dezgustă atât de mult să se aprindă de focul dragostei tale adevărate. O, bune Isuse, prin atotputernicia îndurării tale, atrage-le în văpăile cele mai arzătoare ale iubirii tale şi dă-le sfânta ta dragoste, căci nimic nu-ţi este imposibil.

Focul şi gheaţa nu vor sta niciodată împreună; unul se stinge, cealaltă se topeşte. Doar îndurarea ta, o, Doamne, este o alinare pentru sărmana omenire.

Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele lâncede, pe care Isus le adăposteşte în Inima sa preamilostivă. Părinte al îndurărilor, te implor prin pătimirea amară a Fiului tău şi pentru agonia sa de trei ore pe cruce, îngăduie ca şi aceste suflete să slăvească măreţia îndurării tale.               

Coroniţa Îndurării Divine…

Anunțuri