În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.     

„Adu-mi astăzi sufletele care se găsesc în focul purgatorului şi cufundă-le în abisul îndurării mele, aşa încât revărsările sângelui meu să aline chinul lor. Toate aceste suflete sunt iubite de mine cu o iubire nemărginită; acum ele satisfac dreptatea mea. Stă în puterea ta să le aduci alinare. Ia din tezaurul Bisericii mele toate indulgenţele şi oferă-le pentru ele. Ah! Dacă tu ai cunoaşte chinul lor, ai oferi pentru ele rugăciuni, plătind astfel datoriile pe care le au faţă de dreptatea mea”.

Preamilostive Isuse, care ai zis: „Milă vreau, şi nu jertfă”, iată că eu introduc în lăcaşul Inimii tale milostive sufletele din purgator, pe care le iubeşti atât de mult şi încă trebuie să îndestuleze dreptatea ta dumnezeiască. Picăturile de sânge şi apă care izvorăsc din inima ta, să stingă flăcările purgatorului, ca şi aici să fie preamărită puterea îndurării tale.

Din văpaia înfricoşătoare a focului purificator se înalţă un plânset şi o rugăminte implorătoare. Iar din izvorul Sângelui şi al Apei, primesc alinare, mângâiere şi uşurare.

Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele care suferă în purgator şi pe care Isus le ţine închise în Inima sa preamilostivă. Prin pătimirea sa dureroasă şi pentru amărăciunea care a cuprins Inima sa Preasfântă, te implor, fii milostiv cu aceste suflete care îndestulează dreptatea ta şi priveşte-le cu iubire prin rănile lui Isus, Fiul tău preaiubit, deoarece noi credem că bunătatea ta şi îndurarea ta sunt nemărginite. Amin.                           

Coroniţa Îndurării Divine…

Reclame