În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.     

„Adu-mi astăzi sufletele care cinstesc şi preamăresc îndurarea mea şi cufundă-le în ea. Aceste suflete suferă mai mult decât orice pentru pătimirea mea şi au pătruns în adâncul sufletului meu, transformându-se în icoane vii ale inimii mele preaîndurătoare. Strălucirea lor în viaţa veşnică va fi deosebită, niciunul nu va cădea în focul iadului: eu însumi le voi feri in ceasul morţii pe fiecare în parte”.

Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este iubirea, primeşte într-însa sufletele care preamăresc şi cinstesc în mod deosebit îndurarea ta infinită. Ele sunt întărite de însăşi puterea lui Dumnezeu, în mijlocul greutăţilor şî amărăciunilor, şi înaintează cu încredere în îndurarea ta. Acestea sunt unite cu tine, o, Isuse, şi poartă pe umerii lor întreaga omenire. Ele nu vor fi judecate cu asprime, dar în ceasul morţii vor fi învăluite de îndurarea ta.

Sufletul care preamăreşte bunătatea lui Dumnezeu va fi iubit de el în mod deosebit şi va fi mereu alături de izvorul vieţii, îndestulat de îndurarea divină.

Veşnice Părinte, priveşte cu bunăvoinţă sufletele acelora care preamăresc şi cinstesc infinita ta îndurare şi se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Aceste suflete sunt evanghelia vie, mâinile lor sunt pline de fapte de iubire, iar inima lor este plină de bucurie şi înalţă spre tine, Preaînalte, imnul îndurării tale. Te implor, o, Doamne, arată-le îndurarea ta acestora care au crezut şi şi-au pus nădejdea în tine; să se împlinească în ele făgăduinţa lui Isus: „Sufletele care cinstesc Îndurarea mea infinită le voi apăra eu însumi ca pe gloria mea, în această viaţă, dar mai ales în ceasul morţii”.                     

Coroniţa Îndurării Divine…

Reclame