În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.     

„Adu-mi astăzi sufletele blânde şi smerite, precum şi cele ale copiilor şi cufundă-le în îndurarea mea. Acestea sunt cele mai asemănătoare Inimii mele. Ele mi-au fost alinare în amarul chin al agoniei. I-am văzut ca nişte îngeri pămâteşti cum vegheau la altarele mele. Unor astfel de suflete, eu revărs în torente harurile mele. Numai un suflet smerit este în stare să primească harul meu; sufletelor smerite le dăruiesc întreaga mea încredere”.

Preamilostive Isuse, care ai zis: „Învăţaţi de la mine, căci sunt blând şi smerit cu inima”, primeşte în locuinţa preaîndurătoare a Inimii tale sufletele umile şi blânde şi mai ales pe cele ale copiilor. Aceste suflete atrag admiraţia întregului paradis şi formează desfătarea aleasă pentru Tatăl ceresc. Sunt un buchet de flori în faţa tronului lui Dumnezeu. Ele însuşi se îmbată de mireasma lor. Aceste suflete au aflat locuinţă statornică în Inima preaîndurătoare a lui Isus şi cântă neîncetat un imn de iubire şi de îndurare pentru vecie.

Cu adevărat sufletul blând şi smerit, deja aici pe pământ respiră paradisul şi de parfumul inimii sale smerite se bucură însuşi Creatorul său.

Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele blânde şi smerite şi pe cele ale copiilor, care se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Niciun suflet nu se aseamănă Fiului tău precum acestea, iar parfumul lor se înalţă până la tronul tău. Părinte milostiv şi bun, te implor, pentru iubirea şi bucuria pe care o ai faţă de aceste suflete, să binecuvântezi lumea întreagă, ca astfel toate sufletele să cânte împreună pentru veşnicie laude în cinstea îndurării tale. Amin.             

Coroniţa Îndurării Divine…

Reclame