În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.      

„Adu-mi astăzi sufletele ereticilor şi ale schismaticilor, cufundă-le în oceanul îndurării mele. În amara mea pătimire, mi-au sfâşiat trupul şi inima, adică Biserica mea. Când se vor întoarce la unitatea Bisericii, atunci se vor vindeca şi rănile mele şi în felul acesta voi avea mângâiere în pătimirea mea”.

Preamilostive Isuse, care eşti bunătatea însăşi şi nu refuzi niciodată lumina ta celor care ţi-o cer, primeşte în lăcaşul Inimii tale preaîndurătoare pe eretici şi pe schismatici, atrăgându-i cu strălucirea ta la unitatea Bisericii şi nu le mai îngădui vreodată s-o părăsească, ci fă ca şi ei să adore mărinimia îndurării tale.

Din Inima ta să izvorască şi pentru cei care au sfâşiat haina unităţii un izvor de îndurare. Doar îndurarea ta atotputernică, o, Doamne, mai poate să-i elibereze din greşeala lor.

Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele fraţilor noştri despărţiţi, mai ales pe aceia care au irosit bunurile tale şi au abuzat de harul tău, persistând cu încăpăţânare în erorile lor. Nu privi la greşelile lor, ci mai curând la iubirea Fiului tău şi la amara sa pătimire, pe care a îndurat-o pentru ei, căci şi ei se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Fă ca şi ei să laude pentru vecie marea ta îndurare. Amin.              

Coroniţa Îndurării Divine…

Anunțuri