În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.      

„Adu-mi astăzi pe păgâni şi pe cei care încă nu mă cunosc. La ei m-am gândit în timpul amarei mele pătimiri şi zelul lor viitor a adus alinare Inimii mele. Cufundă sufletele acestora în oceanul îndurării mele”.

Preamilostive Isuse, care eşti lumina întregului univers, primeşte în lăcaşul Inimii tale preaîndurătoare sufletele păgânilor care încă nu te cunosc. Razele harului tău să-i lumineze, astfel ca şi ei împreună cu noi să preamărească minunile îndurării tale şi nu le mai îngădui vreodată să iasă din Inima ta preamilostivă.

Lumina iubirii tale să lumineze sufletele întunecate; fă ca şi ele să te cunoască ca să preamărim împreună îndurarea ta.

Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele păgânilor şi acelora care nu te cunosc, căci şi ei sunt in Inima preamilostivă a lui Isus. Atrage-i la lumina evangheliei. Ei nu ştiu ce mare fericire este a te iubi. Fă ca şi ele să glorifice pentru toată veşnicia mărinimia îndurării tale. Amin.       

Coroniţa Îndurării Divine…

Reclame