În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.      

„Adu-mi astăzi toate sufletele evlavioase şi credincioase şi cufundă-le în oceanul îndurării mele. Ele m-au mângâiat de-a lungul Căii Crucii. Au fost o picătură de mângâiere într-o mare de amărăciune”.  

Preamilostive Isuse, care din comoara îndurării tale dăruieşti tuturor cu îmbelşugare harurile tale, primeşte-ne în lăcaşul Inimii tale îndurătoare şi nu mai îngădui să ieşim din ea vreodată. Îţi cerem acest har pentru nemărginita ta dragoste faţă de Tatăl ceresc.

Minunile îndurării sunt de nepătruns, nici cel drept, nici cel păcătos nu pot să le înţeleagă. Priveşte-i pe toţi cu îndurare şi atrage-i la iubirea ta.

Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare sufletele credincioşilor care sunt moştenirea Fiului tău şi, pentru dureroasa sa pătimire, dă-le binecuvântarea ta şi păzeşte-le pentru totdeauna ca să nu piardă iubirea ta şi comoara sfintei credinţe, ci împreună cu tot corul îngerilor şi al sfinţilor să preamărească pentru toată veşnicia nemărginita ta îndurare. Amin.       

Coroniţa Îndurării Divine…

Anunțuri