În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.      

„Adu-mi astăzi sufletele preoţilor şi călugărilor şi scufundă-le în nemărginita mea îndurare. Ele mi-au dat tăria să îndur până la sfârşit amărăciunea pătimirii mele. Prin ele, ca prin nişte canale, îndurarea mea se revarsă asupra lumii întregi”.

Preamilostive Isuse, de la care vine tot binele, fă să abunde în noi harul, ca să înfăptuim opere vrednice de îndurare ca asttfel cei care ne văd să-l preamărească pe Părintele Îndurărilor, care este în ceruri.

În inimi curate sălăşluieşte izvorul iubirii divine, purificate în marea îndurării, limpezi precum aurora dimineţii, ca stelele strălucesc.  

Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare pe cei aleşi să lucreze în via ta, sufletele preoţilor şi călugărilor, şi întăreşte-i cu binecuvântarea ta, iar prin inima Fiului tău în care ei se află, dăruieşte-le puterea luminii tale, ca să călăuzească şi pe alţii la mântuire, şi astfel împreună să cânte pentru toată veşnicia laude îndurării tale nemărginite. Amin.      

Coroniţa Îndurării Divine…

Anunțuri