În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

„Adu-mi astăzi întreaga omenire, dar mai ales pe cei păcătoşi, şi cufundă-i în oceanul îndurării mele. În felul acesta tu mă vei mângâia de amara tristeţe pe care mi-o provoacă pierderea sufletelor”.

Preamilostive Isuse, care din natura ta eşti îndurător şi iertător cu noi, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în nemărginita ta bunătate; primeşte-ne în lăcaşul Inimii tale Preamilostive şi nu mai îngădui să ieşim din ea pentru toată veşnicia. Te implorăm prin iubirea ce te uneşte cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

O, milostive Dumnezeule atotputernic, refugiu pentru omul păcătos, tu care eşti plin de îndurare şi de compătimire, ajută pe cel care te invocă cu smerenie.

Veşnice Părinte, priveşte cu îndurare întreaga omenire, mai cu seamă pe sărmanii păcătoşi, care se află şi ei în Inima Preamilostivă a lui Isus şi prin dureroasa sa pătimire, arată-ne îndurarea ta, ca să o preamărim pentru toată veşnicia. Amin.

Coroniţa Îndurării Divine…

Anunțuri