Domnul nostru Isus Cristos i s-a arătat surorii Maria Faustina Kowalska, călugăriţă din Congregaţia Surorilor Sfintei Maria, Maica Milostivirii, între 1931-1938, în Plock (Polonia), şi i-a poruncit: „Pictează o icoană potrivit imaginii pe care-o vezi, cu inscripţia: ISUSE, MĂ ÎNCRED ÎN TINE!…”

      „Aceste două raze indică sângele şi apa – raza pală semnifică apa, care îndreptăţeşte sufletele; raza roşie semnifică sângele, care este viaţa sufletelor… Aceste raze au ţâşnit din adâncul milostivirii mele, atunci când inima mea, agonizând pe cruce, a fost deschisă de lance. Aceste raze ocrotesc sufletele de mânia Tatălui meu. Fericit cel care trăieşte în umbra lor, căci mâna justiţiară lui Dumnezeu nu-l va atinge”. Sunt cuvintele Domnului nostru către sora Maria Faustina.

     „Promit că sufletul care va cinsti această icoană nu se va pierde. Îi promit, de asemenea, victoria asupra duşmanilor săi încă de aici, de pe pământ, şi mai ales în ceasul morţii. Îl voi apăra eu însumi ca pe propria mea slavă… Eu dau oamenilor un vas cu care să vină să scoată har de la izvorul mântuirii. Acest vas este această icoană, cu inscripţia: ISUSE, MĂ ÎNCRED ÎN TINE!

     „Pe sufletele care răspândesc cinstirea milostivirii mele, eu ocrotesc toată viaţa lor, ca o mamă duioasă pe pruncul său, iar în ceasul morţii, nu voi fi pentru ele un Judecător, ci Mântuitorul milostiv. În acest ceas de pe urmă, sufletul nu mai are nimic în apărarea sa, în afara milostivirii mele; fericit sufletul care, în timpul vieţii sale, s-a cufundat în izvorul milostivirii, căci justiţia nu-l va atinge”.

     „Eu doresc să existe o sărbătoare a Milostivirii. Vreau ca această icoană (…) să fie binecuvântată solemn în prima duminică de după Paşti, iar aceasta trebuie să fie sărbătoarea Milostivirii. (…) În această zi adâncurile milostivirii mele sunt deschise, eu revărs un întreg ocean de haruri asupra sufletelor care se apropie de izvorul milostivirii mele; orice suflet care se va spovedi şi se va împărtăşi va primi iertarea totală a greşelilor sale şi reducerea pedepsei pentru ele; (…) doresc să acord o indulgenţă plenară sufletelor care se vor duce să se spovedească şi se vor împărtăşi în această sărbătoare a Milostivirii mele. (…) Neamul omenesc nu va afla pacea atâta timp cât nu se va întoarce spre izvorul milostivirii mele”.

     Despre Coroniţa Îndurării Divine: „Invită sufletele să recite această coroniţă şi le voi dărui tot ceea ce vor cere. Dacă o vor spune păcătoşii, le voi umple sufletul de pacea iertării şi voi face ca la moartea lor să fie fericiţi”.

În această novenă voi dărui sufletelor orice fel de har”, i-a spus Mântuitorul Cristos sfintei Faustina cu privire la Novena Îndurării Divine. Condiţia este ca sufletul să fie spovedit şi să pună în practică condiţiile cerute de cultul Divinei Milostiviri, adică încrederea in Dumnezeu şi faptele de caritate faţă de aproapele.

În continuare, începând de mâine, ne vom ruga împreună Novena Divinei Milostiviri, care se încheie în prima sâmbătă după Sfintele Paşti, pentru ca, în prima duminică de după Învierea Domnului, să sărbătorim împreună Divina sa Milostivire.      

Sf. Maria Faustina Kowalska (1905-1938)

Reclame