„Fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38): cu aceste cuvinte emblematice răspunde Sfânta Fecioară îngerului Gabriel care îi „propune”, azi, în sărbătoarea Bunei-Vestiri, să îl primească în sânul ei pe Mântuitorul lumii. Fiat! spune Fecioara neîntârziat, şi de acest răspuns al ei atârnă un eveniment cosmic: întruparea lui Dumnezeu. Acest moment din evanghelie ne cheamă să medităm mai intens două aspecte: 1. De câte ori am spus eu însămi Fiat! propunerilor pe care Domnul mi le-a făcut în viaţă cu conştiinţa faptului că de răspunsul meu atârnă viitorul cuiva (şi in acest „cuiva” să mă includ şi pe mine însămi)?; 2. De câte ori am conştientizat umilinţa lui Dumnezeu care nu îmi impune, ci îmi propune binele, pe care eu nu am întotdeauna umilinţa de a-l primi?

Anunțuri