Sfinte Iosife, chemat de Dumnezeu la o mare sfinţenie, eu nu mă satur admirând comoara de haruri cu care este împodobit sufletul tău. Lucrurile exterioare nu te pot sustrage de la prezenţa lui Dumnezeu, iar dragostea dă o imensă valoare celor mai mici fapte ale tale. Binecuvântate sunt mâinile tale care l-au purtat de atâtea ori pe Fiul lui Dumnezeu si care au lucrat numai pentru El! Fericiţi sunt ochii tăi, care l-au privit neîncetat! Fericită este feciorelnica ta inimă, care l-a iubit tot timpul şi care a bătut numai pentru El! Exemplu minunat de reculegere şi de dragoste înflăcărată, tu ai primit un har deosebit ca să atragi inimile noastre spre Dumnezeu prin meditaţie. Curăţă, luminează şi sfinţeşte inima mea; condu-o în acest sanctuar al vieţii interioare. Eu nu sunt în stare să fiu atent în timpul unei scurte rugăciuni: ceasuri şi zile întregi trec fără ca eu să mă gândesc la Dumnezeu. Sfinte Iosife, modelul vieţii spirituale, sprijinitorul sufletelor care năzuiesc spre desăvârşire, priveşte la neputinţa şi lipsurile mele care-mi copleşesc sufletul. Scoate-mă din această primejdioasă nepăsare în care trăiesc de atâta timp. Dobândeşte-mi reculegerea sufletească, spiritul meditaţiei, al rugăciunii şi al evlaviei. Mă încredinţez cu totul conducerii tale pe calea sfinţeniei. Amin.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…

Anunțuri