Sfinte Iosife, vrednic soţ şi tată, care ai înţeles porunca lui Dumnezeu de a câştiga hrana necesară Sfintei Familii prin sudoarea frunţii tale, munca nu a fost pentru tine un mijloc de îmbogăţire, nici de rătăcire de la ţinta vieţii tale, mântuirea sufletului, ci o permanentă rugăciune. Model al muncitorilor, tu l-ai învăţat pe Fiul tău adoptiv, Isus Cristos, meseria de tâmplar, încât toţi oamenii l-au recunoscut ca „fiul tâmplarului”. El însuşi nu s-a ruşinat să fie numit astfel. Învaţă-mă şi pe mine să muncesc din toata inima pentru binele oamenilor şi pentru slava lui Dumnezeu; să nu-mi fie ruşine chiar de munca cea mai simplă, ştiind că prin aceasta sunt un slujitor al semenilor mei. Întăreşte-mă atunci când munca fizică sau intelectuală mă doboară sau sunt ostenit. Îndreaptă-mă spre Fiul tău, care este odihna celor osteniţi. Luminează-mi mintea, ca dorinţa de câştig să nu pună stăpânire pe sufletul meu. Ajută-mă să respect duminica, ziua sfântă de odihnă. Luminează-i si pe mai marii mei să înţeleagă această datorie. Mijloceşte de la Isus cel Înviat, ca atunci când mă voi întoarce în ţărâna din care am fost făcut, să primesc răsplata muncii mele cinstite şi să am parte de învierea celor drepţi. Amin.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…

Anunțuri