Sfinte Iosife, serafim al iubirii dumnezeieşti, împodobit cu toate virtuţile, dar mai ales cu iubire faţă de Isus, ce haruri de preţ ai primit de la Dumnezeu, încă aici pe pământ: de a-l vedea mereu pe Isus, de a te gândi şi lucra mereu pentru Isus, de a vorbi cu El şi despre El. Ce duioşie cerească, ce înflăcărare de dragoste a adus în inima ta această convieţuire cu Fiul lui Dumnezeu! Sfinte Iosife, eu admir fericirea ta, dar nu am şi iubirea ta. Oare nu-l am pe acelaşi Isus, preabun, preagingaş, preavrednic de iubire care vine în sufletul meu prin Sfânta Împărtăşanie? Adeseori tu l-ai purtat în braţele tale, iar eu îl primesc în inima mea; El vine în sufletul meu şi se uneşte cu mine în mod tainic. Tu i-ai auzit primele cuvinte pe care le-a pronunţat şi simţeai cea mai mare bucurie auzindu-l că te numeşte „tată”. Te bucurai de prezenţa lui văzându-l copil şi tânăr, eu îl vad ascuns sub vălul sfântului Sacrament, plin de iubire faţă de noi. Cu toate acestea, în inima mea nu este acea dragoste pe care o cere El de la mine. Sfinte Iosife, minune a iubirii cereşti, dobândeşte-mi, te rog, o dragoste sinceră şi înflăcărată faţă de Isus Cristos, Domnul nostru. Amin.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…

Reclame